Генерал-майор Тодор Дочев

Началник на Военна академия „Г. С. Раковски“


Роден на 24 април 1963 г. в село Тодор Икономово, Шуменско. Завършва средното си образование в ПГ – „Хан Исперих“  – гр. Нови пазар със златен медал от Министерството на просветата. Завършва Висшето народно военно артилерийско училище „Георги Димитров“ в Шумен със специалност „Автоматизирани системи за управление за ПВО на ВВС“ (1986) с отличен успех. Редовен аспирант във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ и в Техническия университет в София (1993 – 1995). Дипломира се като първенец на випуска на висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ във Варна със специалност „Радиолокация и радионавигация за ВМС“ през 1997 година. Завършва Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в специалност „Командно-щабна, оперативно-тактическа, ПВО (В)“ във факултет „Командно-щабен“, като първенец на випуск 1997 година, а през 2011 година се дипломира  във факултет „Национална сигурност и отбрана“ в специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“.

Обучаван е в Колежа по отбрана на Нидерландия в гр. Делфт. Завършил е училището на ООН в гр. Амерсфорт, Нидерландия и курс за лидери на 21 век в център „Джордж Маршал“ в Германия. Получил е квалификация в Канада и Турция.

Служи в поделение 34820 в Батак (1986 – 1989), командир на взвод в 3-ти дивизион на ВНВАУ „П. Волов“ в Шумен (1989 – 1990) и преподавател в катедра „Радиолокация“ на същото училище (1990 –1992). Командир на поделение 28540 в с. Труд, Пловдивско (1997 – 2000), старши помощник-началник на отдел „Въздушен и морски суверенитет“ в Главно оперативно управление на Генералния щаб (2000 – 2003) и старши национален представител и командир на контингент в Афганистан (2003). Оперативен офицер в Групата за управление на контингента в Ирак (2004), заместник старши национален представител и командир на контингент в мисиите SFOR и EUFOR в Босна и Херцеговина (2004 – 2005). Старши помощник-началник на отдел „Въздушен и морски суверенитет“ в ГлОУ – ГЩ (2005 – 2006). Началник на направление „Военни училища“ в управление „Личен състав“ на Генералния щаб (2006 – 2009). Началник на сектор „Образование“ в дирекция „Управление на човешките ресурси“ в Министерството на отбраната (2009 – 2010). Заместник-началник на Националния военен университет по ВВС (2011 – 2013), началник на Националния военен университет „Васил Левски“ (2014 – 2015), началник на Военната академия (2015 –2016), заместник-командващ на Съвместното командване на силите (2017 – 2018), аташе по отбраната на РБ в РФ (2018 – 2021). Във военно звание „Генерал-майор“ е произведен през 2015 година.

Награди: награден знак „За вярна служба под знамената“ – І степен, два наградни знака „За вярна служба под знамената“ – ІІІ степен, награден знак „За доблестна служба“, медал за „За отлична служба“ I степен, , предметна награда – копие на меча на Хан Кубрат, почетен знак и грамота от командващия Сухопътни войски, награден знак за особени заслуги към Военна академия „Георги Стойков Раковски“, медал за участие в SFOR, медал за участие в EUFOR, медал за участие в ISAF и медал от Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия,

Владее английски и руски език.

Женен с едно дете.