Публична защита на майор Любомир Росенов Райков

Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на управлението на човешките ресурси в отбраната“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от майор Любомир Росенов Райков.

Председател на научното жури: полковник доцент доктор Тотко Симеонов Симеонов
Дата: 23.01.2024 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на майор Любомир Росенов Райков
Рецензии:
професор доктор Ивайло Николаев Николов
полковник доцент доктор Тотко Симеонов Симеонов

Становища:
професор доктор Васил Христов Георгиев
доцент доктор Андрей Атанасов Джунин
подполковник доцент доктор Петър Ангелов Стоилов

Дата: 22.12.2023 г.
гр. София