Публична защита на Ваня Георгиева Кънева-Минкова

Публична защита на дисертационен труд на тема „Влияние на концепцията за създаване на споделена стойност върху развитието на човешкия капитал“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Ваня Георгиева Кънева-Минкова.

Председател на научното жури: доцент доктор Елислав Георгиев Иванов
Дата: 06.03.2024 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на Ваня Георгиева Кънева-Минкова
Рецензии:
професор д.н. Мария Нейкова Кънева
професор доктор Стоян Георгиев Денчев

Становища:
професор доктор Стефан Иванов Мичев
професор доктор Евгени Петров Манев
доцент доктор Елислав Георгиев Иванов

Дата: 5.02.2024 г.
гр. София