Насрочена е дата за тест ALCPT

Уведомяваме Ви, че съгласно МЗ № ОХ-620/08.08.2016 г., теста ALCPT за сесия „Пролет 2023“ ще се проведе на 7 март 2022 г. от 9.00 часа по изготен поименен график в зали: 227, 120, 223 на департамент „Дистанционно  обучение, езикова подготовка и квалификация” на Военна академия „Г. С. Раковски”.