Положителните промени в любимото ни висше училище!

Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“,

Днес представяме поредният реализиран проект:

Изграждане на открита спортна площадка – тенискортове в северозападния парк на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Така служителите и обучаемите имат осигурени по-добри условия за спорт през свободното си време!