ВР1004/СЗП – „Открита спортна площадка – тенис кортове в северозападен парк на Военна академия „Г. С. Раковски“

НаименованиеОписание
Номер00063-2019-0001
Дата на публикуване20.05.2019 г.
НаименованиеВР1004/СЗП – „Открита спортна площадка – тенис кортове в северозападен парк на Военна академия „Г. С. Раковски“
Вид на процедуратачл.18, ал.1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти11.06.2019 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите12.06.2019 г., 09:00 часа
МястоЗала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контактДавид Василев – тел. 02/9226682
ДокументацияРешение
Обявление
Документация
Образец № 1 (1)
Образец № 1 (2)
Образец № 2 (1)
Образец № 2 (2)
Образец № 3 (1)
Образец № 3 (2)
Образец № 4 (1)
Образец № 4 (2)
Образец № 5 (1)
Образец № 5 (2)
Образец № 6 (1)
Образец № 7 (1)
Образец № 7 (2)
Образец № 8 (1)
Образец № 8 (2)
Образец 9 (1)
Образец 9 (2)
Образец № 10 (1)
Образец № 10 (2)
Образец № 11
Протокол № 1, публикувано на 13.06.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 24.06.2019 г.
Протокол № 2, публикувано на 27.06.2019 г.
Протокол № 3, публикувано на 27.06.2019 г.
Решение, публикувано на 27.06.2019 г.
Договор за обособена позиция № 1, публикувано на 17.07.2019 г.
Приложения към договор за обособена позиция № 1, публикувано на 17.07.2019 г.
Договор за обособена позиция № 2, публикувано на 17.07.2019 г.
Приложения към договор за обособена позиция № 2, публикувано на 17.07.2019 г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 17.07.2019 г.
Допълнително споразумение № 1 за обособена позиция № 1, публикувано на 28.05.2020 г.
Обявление за приключване на договор за ОП 1,публикувано на 15.09.2020 г.
Обявление за приключване на договор за ОП 2,публикувано на 15.09.2020 г.
Изтеглете документацията