Тенис във Военна академия „Г. С. Раковски“

Уважаеми студенти на Военна академия „Г. С. Раковски“,

Можете да играете тенис на новите два корта – с чек-карти и записване в специалната книга в Офиса на Дежурния по Военна академия „Г. С. Раковски“.

Броят на кортовете ни ще расте!