Тъжна вест!

Военна академия „Г. С. Раковски“ покани доц. Марин Бодаков (1971-2021) преди няколко месеца да напише книжка за деца, по повод на 200-годишнината от рождението на нашия патрон Георги Стойков Раковски – и той любезно и отзивчиво прие…
Изказваме най-дълбоките си и искрени съболезнования на опечаленото семейство и близки, на преподавателите и студентите от Факултет по журналистика и масова комуникация на Софийски Университет!
Паметта ни за доц. Бодаков ще остане светла като неговото творчество!