Публична защита на Татяна Миланова Иванова

Публична защита на дисертационен труд на тема „Перспективи и възможности за усъвършенстване на частните услуги за сигурност в Република България“ по докторска програма по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (отрасъл „Управление на сигурността и отбраната“)“, разработен от Татяна Миланова Иванова.
Председател на научното жури: полковник доцент доктор Тотко Симеонов Симеонов
Дата: 21.05.2019 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на Татяна Миланова Иванова

Рецензии:
Полковник професор доктор Сашо Стефанов Евлогиев
Полковник доцент доктор Тотко Симеонов Симеонов

Становища:
Професор доктор Ваня Куздова Банабакова
Полковник доцент доктор Станчо Георгиев Станчев
Полковник доцент доктор Стоян Георгиев Стойчев

Дата: 02.05.2019 г.
гр. София

Следваща>>