Тържествен ритуал по случай връчване дипломите на студентите на Военна академия „Г. С. Раковски”

С „Химна на Република България“ и „Химна на студентите“ започна на 26 октомври тържествения ритуал по случай връчването на дипломите на студентите от випуск „Васил Левски – 2023“, на Военна академия „Г. С. Раковски”.

В своето слово, началникът на Академията генерал-майор Тодор Дочев отбеляза, че „Военната академия подготвя висококвалифицирани кадри не само за Въоръжените сили, но и за системата за защита на националната сигурност. Випускът носи името на Апостола на свободата Васил Левски, защото през тази година отбелязваме 150 години от безсмъртието на героя. Повече от век знанието, преподавано във Военната Алма матер, винаги е съчетавано с патриотизъм, с морално-етични и духовни императиви, с националните интереси на Отечеството, част от завета на Апостола на свободата.

Академичният състав продължава да тачи, съхранява и предава към новите поколения опита, родолюбивия дух, ерудицията и новаторския стил. Знанието е духовно богатство и най-мощния инструмент за въздействие.  Във времена, когато светът се променя толкова бързо и се раждат толкова много нови предизвикателства, адекватният отговор е само един – наука и образование“.

Общо 192-ма души от 21-вия випуск студенти на Военна академия „Г. С.  Раковски“ завършиха успешно своето образование.  

Заедно с тях, своите дипломи получиха и 4 –ма, придобили образователна и научна степен „доктор“. 

Тази година се дипломира и първият випуск студенти, придобили  образователно-квалификационна степен „Бакалавър“. Своята диплома  получиха 25 абсолвенти.             

 Факултет „Национална сигурност и отбрана“ изпраща по дългия път на професионална реализация 88 магистри от 6 специалности в професионалните направления „Национална сигурност“ и „Психология“.

От факултет „Командно-щабен“ успешно завършиха своето обучение 79 магистри в 6 специалности в професионално направление „Национална сигурност“.

„Днес вие получавате признание за трудолюбието и постоянството, които положихте по време на обучението си във Военната академия“ – каза още генерал-майор Дочев. „Придобихте актуални знания в сферата на сигурността и отбраната, усъвършенствахте своите компетентности за работа в екип и за вземане на решения, съградихте помежду си мостове на колегиалност и приятелство. Гордеем се, с достойното представяне на тези от вас, завършили успешно обучения в други образователни школи по програма „Еразъм+“. Използвайте мъдро полученото като дар от своите преподаватели – знания и компетентности, ценности и модели на поведение, за да постигнете още много успехи като възпитаници на Военната академия.

Вярвам, че хоризонтите са истински само тогава, когато водят към нови висини.

Пожелавам на випускниците, на колегите с научно израстване и на всички вас крепко здраве, любов, хармония, сили за реализиране на мечтите, духовна смелост и радост.

С дипломирането си вие напускате нашето сплотено и голямо семейство – Военна академия. Ние ще бъдем до вас, когато имате нужда от нас“ – каза още в своето слово началникът на Военната Алма матер генерал-майор Тодор Дочев.

Той връчи дипломата и наградата на студента-първенец от Випуска, както и на студентите-първенци на специалности. На всеки един от тях той обърна особено внимание и с много насторение и духовитост успя да завладее и въодушеви залата. Тази година, първенец на випуска е магистър Лилия Стоянова Георгиева, специалност „Киберсигурност“.

На студентите-отличници от Випуска, дипломите връчи полковник доц. д-р Димитър Ташков – заместник-началник на Военна академия по учебната и научна част.

Деканът на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полк. доц. д-р Живко Желев и деканът факултет „Командно-щабен“ полк. проф. д-р Емил Енев връчиха дипломите на завършилите студенти.

Заедно с дипломите, за завършен мастърклас по „Киберсигурност“ на студентите от специалност „Киберсигурност“ в образователно-квалификационна степен „магистър“, сертификати връчи генералният секретар на „Черноморската академия за сигурност“ Владимир Бронфенбренер.

Денислав Иванов – председател на „Съвета на слушателите, студентите и докторантите“ във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ приветства випускниците.

От името на студентите, слово произнесе магистър Иво Николов – отличник в специалност „Киберсигурност“.

В края на тържеството всички – ръководството на Академията, преподаватели и студенти застанаха за традиционната обща снимка пред „Колоната на випуските“.

Допълнителна информация може да намерите ТУК.

Тържествен ритуал по случай връчване дипломите на студентите на Военна академия „Г. С. Раковски”