„Целеобразуване и целеразпределение в операциите “TARGETING“ процес“  

Във Военна академия „Г. С. Раковски” се проведе курс „Целеобразуване и целеразпределение в операциите “TARGETING“ процес“ в периода 19 – 23 юни 2023 г.

Обучението предоставя теоретични знания и начални практически умения за изпълнение на функционални задължения по организиране, управление и изпълнение на дейности по Съвместен таргетинг. За участие в курса бяха зачислени военнослужещи от състава на видовете въоръжени сили и структурите пряко подчинени на министъра на отбраната, които изпълняват длъжности свързани със съвместния таргетинг, както и такива, определени да заемат длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея.

Теоретико-практическата насоченост на курса е фокусирана  в тематични области като: цикъл на съвместния таргетинг; разработване на цели; разчет на средства за въздействие; оценка на съпътстващи загуби; управление на списъци с цели; оценка на поражения и софтуерни инструменти поддържащи съвместния таргетинг.

За първи път преподавателите подп. д-р Андон Андонов и подп. д-р Радослав Чалъков въведоха модела за преподаване “Teaching support”.

С цел повишаване ефективността на учебния процес, придобиване на по-ясна представа за прилагането на процеса на Съвместния таргетинг и със любезното съдействие на Съвместното командване на силите в курса е организирана видео-конферентна връзка с експерти по таргетинг от NATO Centralised Targeting Capacity – Лондон, Кралство Великобритания и Обединения център за въздушни операции на НАТО в Торехон, Кралство Испания. Взаймодействието между Военна академия „Г. С. Раковски“, Съвместното командване на силите и експерти по таргетинг от структи на НАТО ще продължи и в бъдеще.