stanag

Tag

За периода от От 21.04.2020 г. до 01.08.2020 г. ще се проведе редовната сесия „ПРОЛЕТ 2020“ за определяне нивото на владеене на английски, френски, руски и български език съгласно стандартизационното споразумение STANAG 6001. Срок за подаване на документи :От 15.02.2020 г. до 15.03.2020 г. Повече информация можете да намерите в тук https://rndc.bg/stanag/ Възползвайте се от...
Read More
Уведомяваме Ви, че съгласно т. II, т. 1 от МЗ № ОХ-622/05.09.2013 г., ALCPT ще се проведе на 6 юни 2019 г. от 9.00 часа в з. 227 на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация”, ВА „Г. С. Раковски”. Срокът за подаване на рапорти (заявления) е до 27 май 2019 г.
Read More