тест

Tag

ВАЖНО !!! Теста ALCPT се отлага за неопределено време. Същият ще бъде проведен след отменяне на карантината. За участниците в теста ще бъде удължен срока за подаване на рапорти за явяване на изпит по СТАНАГ. Следете сайта на Военна академия за датата на провеждане на изпита. На 10.03.2020 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка...
Read More
Уведомяваме Ви, че съгласно т. II, т. 1 от МЗ № ОХ-622/05.09.2013 г., ALCPT ще се проведе на 6 юни 2019 г. от 9.00 часа в з. 227 на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация”, ВА „Г. С. Раковски”. Срокът за подаване на рапорти (заявления) е до 27 май 2019 г.
Read More