тест

Tag

Теста ALCPT, който трябваше да се проведе на 10.03.2020 година, ще се проведе на 17.06.2020 г.Теста ALCPT, съгласно раздел II, т. 1 от МЗ № ОХ-622/05.09.2013 г., ще се проведе на 18.06.2020 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.Срок за подаване на рапорти и заявления: 05.06.2020 г....
Read More
Уведомяваме Ви, че съгласно т. II, т. 1 от МЗ № ОХ-622/05.09.2013 г., ALCPT ще се проведе на 6 юни 2019 г. от 9.00 часа в з. 227 на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация”, ВА „Г. С. Раковски”. Срокът за подаване на рапорти (заявления) е до 27 май 2019 г.
Read More