публична защита

 • Защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“

  Защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“

  Защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“ на тема „Противодействие на радикализацията и тероризма в Република България” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“ с автор полковник доцент доктор Петър Господинов Маринов. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Атанас Ставрев…

 • Публична защита на дисертационен труд на Мирослава Огнянова Младенова

  Публична защита на дисертационен труд на Мирослава Огнянова Младенова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Интелигентни решения за управление на риска в корпоративната сигурност“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, разработен от Мирослава Огнянова Младенова. Председател на научното жури: доцент доктор Иван Петров ПанчевДата: 08.04.2024 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 15:00 часа Автореферат на Мирослава Огнянова…

 • Публична защита на Ваня Георгиева Кънева-Минкова

  Публична защита на Ваня Георгиева Кънева-Минкова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Влияние на концепцията за създаване на споделена стойност върху развитието на човешкия капитал“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Ваня Георгиева Кънева-Минкова. Председател на научното жури: доцент доктор Елислав Георгиев ИвановДата: 06.03.2024 г.Място: Академична зала №…

 • Публична защита на Валери Димитров Николов

  Публична защита на Валери Димитров Николов

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Българската общност в Република Молдова и националната сигурност на Република България“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, разработен от асистент Валери Димитров Николов. Председател на научното жури: доцент доктор Иван Петров ПанчевДата: 06.12.2023 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 15:00 часа Автореферат…