курс

Tag

Деканът на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник професор д-р Георги Димов връчи удостоверенията на специализантите от курс „Управление на личния състав във военни формирования”. Церемонията се проведе в района на музейната експозиция пред зала „Тържествена“ на Военна академия. Присъстваха главен експерт Илияна Дамянова от Дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание” и преподаватели...
Read More
Във Военна академия „Г. С. Раковски” се проведе пилотен „Специализиран тактически курс за офицери“, модул „Сухопътни войски“, в който взеха участие офицери от СКС, СВ, СКСО и НВУ „Васил Левски“. Курсът се проведе от преподаватели от различни катедри на факултет „Командно-щабен“, като основен отговорник за провеждането бе катедра „Сухопътни войски“. Целта на модула „Сухопътни войски“...
Read More
В Комплекс „Царски зали“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ в тържествена обстановка в присъствието на ръководството на факултет „Командно-щабен“ бяха връчени удостоверенията за успешно завършен „Курс за офицери от щаб на зенитноракетни и радиотехнически формирования“. По време на курса специализантите надградиха знанията си за бойното използване на тактическите формирования от ЗРВ и РТВ и...
Read More
От новата учебна 2022/2023 г. в учебните планове на специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ е включен задължителен нов модул “Съвместен таргетинг процес“. Водещи преподаватели от Военна академия „Г. С. Раковски“ са подполковник д-р Радослав Чалъков и майор д-р Андон Андонов, преминали обучение в Училището на НАТО в Оберамергау, ФРГ. Тематиката е...
Read More
Във Военна академия „Г. С. Раковски“ започна двуседмичен курс за новоназначени преподаватели по дидактика на висшето образование. Курса бе открит от началника на Академията генерал-майор Тодор Дочев с мотивиращо слово за важността на обучението в този курс за професионалното израстване на младите преподаватели. Той подчерта, че успеха на обучението им е свързан с изпълнението на...
Read More
В катедра „Езиково обучение“ на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ завършиха курсовете „Френски език модул А 1.1. – начинаещи“ и „Руски език модул Б1.1. – средно напреднали“, с продължителност от 120 учебни часа. Курсовете започнаха на 20 септември т.г. и се проведоха в присъствена форма на обучение. Преподавателите в курсовете: старши преподавател Спаска...
Read More
france
За периода от 02.09.2019 г. до 27.09.2019 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ ще се проведат курсове по руски и френски език с военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. Да пожелаем успех на всички участници в курсовете!
Read More
Курс по английски език
За времето от 19.08.2019 г. до 06.12.2019 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ ще се проведат курсове по английски език – 1, 2 и 3 ниво.
Read More
french
За времето от 22.04 до 28.06.2019 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ ще се проведе курс по френски език – модул 1, за начинаещи. В отговор на високата служебна натовареност на служителите беше въведена нова форма на обучение без откъсване от служебните задължения. Занятията ще се провеждат в дните понеделник, сряда и...
Read More