курс

 • Предстоящ курс „Методика на научните изследвания“ за докторанти

  Предстоящ курс „Методика на научните изследвания“ за докторанти

  Във Военна академия „Г. С. Раковски“ ще се проведе курс „Методика на научните изследвания“ за докторанти от 11.03.2024 г. до 21.03.2024 г.ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КУРСА:• чл. 14, ал. 1, т. 2. от Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България;• чл. 48 от Правилника за развитие на…

 • ЗАВЪРШИ „Управление на личния състав във военни формирования”

  ЗАВЪРШИ „Управление на личния състав във военни формирования”

  Деканът на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник професор д-р Георги Димов връчи удостоверенията на специализантите от курс „Управление на личния състав във военни формирования”. Церемонията се проведе в района на музейната експозиция пред зала „Тържествена“ на Военна академия. Присъстваха главен експерт Илияна Дамянова от Дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание” и преподаватели…

 • ЗАВЪРШИ „Специализиран тактически курс за офицери“

  ЗАВЪРШИ „Специализиран тактически курс за офицери“

  Във Военна академия „Г. С. Раковски” се проведе пилотен „Специализиран тактически курс за офицери“, модул „Сухопътни войски“, в който взеха участие офицери от СКС, СВ, СКСО и НВУ „Васил Левски“. Курсът се проведе от преподаватели от различни катедри на факултет „Командно-щабен“, като основен отговорник за провеждането бе катедра „Сухопътни войски“. Целта на модула „Сухопътни войски“…

 • Във Военна академия „Г. С. Раковски“ започна поредния нов курс

  Във Военна академия „Г. С. Раковски“ започна поредния нов курс

  От новата учебна 2022/2023 г. в учебните планове на специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ е включен задължителен нов модул “Съвместен таргетинг процес“. Водещи преподаватели от Военна академия „Г. С. Раковски“ са подполковник д-р Радослав Чалъков и майор д-р Андон Андонов, преминали обучение в Училището на НАТО в Оберамергау, ФРГ. Тематиката е…

 • ЗАПОЧНА НОВ КУРС ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ

  ЗАПОЧНА НОВ КУРС ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ

  Във Военна академия „Г. С. Раковски“ започна двуседмичен курс за новоназначени преподаватели по дидактика на висшето образование. Курса бе открит от началника на Академията генерал-майор Тодор Дочев с мотивиращо слово за важността на обучението в този курс за професионалното израстване на младите преподаватели. Той подчерта, че успеха на обучението им е свързан с изпълнението на…

 • Във Военна академия „Г. С. Раковски“ завършиха курсове по френски и руски език

  Във Военна академия „Г. С. Раковски“ завършиха курсове по френски и руски език

  В катедра „Езиково обучение“ на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ завършиха курсовете „Френски език модул А 1.1. – начинаещи“ и „Руски език модул Б1.1. – средно напреднали“, с продължителност от 120 учебни часа. Курсовете започнаха на 20 септември т.г. и се проведоха в присъствена форма на обучение. Преподавателите в курсовете: старши преподавател Спаска…

 • Курсове по френски и руски език

  Курсове по френски и руски език

  За периода от 02.09.2019 г. до 27.09.2019 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ ще се проведат курсове по руски и френски език с военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. Да пожелаем успех на всички участници в курсовете!

 • Курсове по английски език

  Курсове по английски език

  За времето от 19.08.2019 г. до 06.12.2019 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ ще се проведат курсове по английски език – 1, 2 и 3 ниво.

 • Курс по френски език

  Курс по френски език

  За времето от 22.04 до 28.06.2019 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ ще се проведе курс по френски език – модул 1, за начинаещи. В отговор на високата служебна натовареност на служителите беше въведена нова форма на обучение без откъсване от служебните задължения. Занятията ще се провеждат в дните понеделник, сряда и…