коронавирус

  • Предварителен доклад „Управление на пандемията COVID-19: подходи, мерки, резултати“

    Предварителен доклад „Управление на пандемията COVID-19: подходи, мерки, резултати“

    В Института за перспективни изследвания за отбраната на Военна академия „Г. С. Раковски“ работят три функционални лаборатории, чиито предметни области за научни изследвания обхващат целия спектър на дейността на Военна академия и Системата за защита на националната сигурност в Република България. Мисията на лаборатория „Изследване на рисковете и заплахите за националната сигурност и отбрана“ е…