конкурс главен асистент цивилен

  • Конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител

    Конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител

    Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини: „Регионална сигурност“, „Русия и глобалната сигурност“, „Проблеми и перспективи в развитието на НАТО и европейската отбранителна политика“, „Международни…