кабинет

Tag

Новооткритият кабинет за обучение на „Система за планиране на операции и анализ“ – TOPFAS е в отговор на нуждите на Въоръжените сили от подготвени специалисти за работа със Системата. Изграждането на самостоятелен кабинет за обучение е продължение на усилията на Военна академия да предостави качествено, съвременно и отговарящо на нуждата от оперативна съвместимост, обучение на...
Read More