кабинет

  • Военна академия „Г. С. Раковски“ с нов кабинет

    Военна академия „Г. С. Раковски“ с нов кабинет

    Новооткритият кабинет за обучение на „Система за планиране на операции и анализ“ – TOPFAS е в отговор на нуждите на Въоръжените сили от подготвени специалисти за работа със Системата. Изграждането на самостоятелен кабинет за обучение е продължение на усилията на Военна академия да предостави качествено, съвременно и отговарящо на нуждата от оперативна съвместимост, обучение на…