дидактика

  • ЗАПОЧНА НОВ КУРС ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ

    ЗАПОЧНА НОВ КУРС ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ

    Във Военна академия „Г. С. Раковски“ започна двуседмичен курс за новоназначени преподаватели по дидактика на висшето образование. Курса бе открит от началника на Академията генерал-майор Тодор Дочев с мотивиращо слово за важността на обучението в този курс за професионалното израстване на младите преподаватели. Той подчерта, че успеха на обучението им е свързан с изпълнението на…