дидактика

Tag

Във Военна академия „Г. С. Раковски“ започна двуседмичен курс за новоназначени преподаватели по дидактика на висшето образование. Курса бе открит от началника на Академията генерал-майор Тодор Дочев с мотивиращо слово за важността на обучението в този курс за професионалното израстване на младите преподаватели. Той подчерта, че успеха на обучението им е свързан с изпълнението на...
Read More