Важно съобщение

Уважаеми студенти и слушатели, преподаватели, изследователи и администратори,

Голямото предизвикателство, пред което се изправи нашето поколение, достигна и до Военна академия „Г. С. Раковски“. След като в самото начало на пандемията един наш колега премина успешно лечение от covid-19 във ВМА, преди минути до Ръководството достигна информация за потвърден положителен PCR-тест на изследовател от Института за перспективни изследвания за отбраната

Незабавно уведомени са контактувалите през последната седмица с установения носител на covid-19. Вече започна PCR-тестването им в оторизираната лаборатория на ВМА и други лаборатории. Те ще отсъстват от работа до излизане на резултатите.

В отговор на този, макар отделен случай, Военна академия „Г. С. Раковски“ ще усили спазването на досегашните мерки за запазване доброто здраве на всеки:

 • Проверка на температурата на КПП-Запад и КПП-Юг и раздаване на дезинфектанти и почистващи кърпички
 • По-честа дезинфекция на общите помещения
 • Носене на маски на закрито – при служебна необходимост от посещение в стаи, в кабинети и в книжарницата, но не повече от един човек едновременно да е вътре!
 • Спазване на предписаното разстояние – по време на лекции, в стола, в лавката, в църквата, но и в книжарницата!
 • Инструктиране от страна на ръководителите на учебни групи и преподавателите преди час към техните обучаеми – да спазват дистанция и хигиена, а при симптоми веднага да се обръщат към личния си лекар и да не посещават лекции и Академията

Военна академия „Г. С. Раковски“ въвежда от утре – 19-ти октомври, нови мерки за безопасност, както следва:

 • Пълна дезинфекция на Института за перспективни изследвания за отбраната
 • Студентите и слушателите задължително да носят маски по време на присъствени занятия на закрито
 • Преподавателите да стоят на предписаното безопасно разстояние от поне 2 метра от обучаемите, да носят щит или маска, която да им позволява да изпълняват задълженията си ефективно
 • Преди и след занятия, преди и след хранене, всички да ползват дезинфектанти
 • За тази цел, още тази седмица подвижните бутилки с и без помпички ще бъдат заменени от стационарни дезинфекциращи устройства с електронни дозатори – пред всяка голяма зала и пред всеки вход на сграда
 • Вендинг-машини за топли и студени напитки, сандвичи и закуски се очакват също тази седмица – с тяхното придобиване се цели да се избегне струпването на големи групи от хора в лавката и столовата, но и пред тях – ще има на разположение на всеки етаж

Призоваваме още повече да се повиши отговорността на всеки участник в групов процес, с особено внимание към симптомите на заразяване с covid-19!

 • Засега остава присъственото провеждане на занятия
 • Военна академия „Г. С. Раковски“ има възможност (при необходимост) да премине към хибридно, или към изцяло онлайн-обучение
 • Планираната среща на Ръководството със студентите ще се проведе, както беше обявено – утре, понеделник, от 14.30 часа в зала „Тържествена“, която преди това ще бъде дезинфекцирана
 • Отменя се срещата на Ръководството с преподавателите утре. Тя ще бъде проведена на нова дата – следете публикациите ни тук и съобщенията в информационната ни система!

Ръководството на Военна академия „Г. С. Раковски“ насърчава отправянето на допълнителни предложения за постигане на още по-високи хигиенни стандарти в нашата учебна и работна среда и се ангажира да ги разглежда незабавно, но и призовава да спазваме още по-отговорно мерките за безопасност и неразпространение на covid-19!