Свидетелство за дарение на председателя на Общобългарския комитет „Васил Левски“

Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев връчи Свидетелство за дарение на Васил Василев – председател на Общобългарския комитет „Васил Левски“.
Господин Василев дари на Академията ценни книги за Левски, по време на откриването на изложба с книги от академичната библиотека, посветени на Апостола на свободата.
Сред дарените книги са “The Apostle Of Freedom” на Mercia MacDermott, „Васил Левски – Дияконътъ“ (Чѫрти изъ животътъ му отъ Захарий Стояновъ) и др.
Военната Алма матер успешно си сътрудничи с Общобългарския комитет „Васил Левски“ при организацията и провеждането на съвместни военно-патриотични мероприятия, подпомага и подкрепя дейността на комитета в различни направления.