Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев връчи свидетелство за дарение на министър Иван Шишков

В знак на благодарност към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев връчи Свидетелство за дарение. Благодарение на министерството са предоставени компютри и материални средста за подобряване на учебно-материалната база на факултет „Командно-щабен“ на Военната Алма матер. С дарението е подпомогнато изграждането на кабинети за обучението на студенти по бакалавърската и магистърската програма на специалността „Киберсигурност“.