Успешно завърши обучението на специализантите от Стратегическия курс

Днес началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев връчи в тържествена обстановка свидетелствата на 30 специализанта, обучавали се в Стратегическия курс и постигнали отлични резултати.

Курсът е висш етап от квалификацията на офицери за изпълнение на ръководни и експертни длъжности в органите за управление на въоръжените сили. Той е основна форма за подготовка на офицери по стратегическото лидерство, оценката на средата на сигурност, отбранителната политика и стратегия на страната, системата за колективна отбрана на НАТО, оперативното изкуство в многонационални съвместни операции и мениджмънта на ресурсите за отбрана. Придобитите от обучаемите знания и усъвършенстваните умения по време на курса са гарант за добрата съвместна работа с преподавателите от факултет „Национална сигурност и отбрана“.

Генерал-майор Дочев благодари на преподавателите за положените усилия, приветства офицерите, като се обърна към тях с думите: „Вярвам, че сте използвали пълноценно времето на курса, за да задълбочите своите познания и разберете сложността на управленския процес на стратегическо ниво. Убеден съм във вашата успешна реализация на длъжностите, които предстои да заемете. Пожелавам на всички ви здраве и на добър час!“.