Студентски съвет

Съветът на слушателите, студентите и докторантите при Военна академия „Г. С. Раковски“ е орган за изразяване и защита на общите интереси на обучаващите се в Академията и е официално призната форма за връзка между тях и академичните органи за управление на всички равнища.

Контакти

Допълнителна информация

Председател на съвета:

майор Христо Александров Георгиев

GSM: 0894 40 90 73

E-mail: bizbez@abv.bg