Среща на студенти с председателя на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в Република България

На 12 април 2023 г. се състоя среща на студентите от магистърската специалност „Психология в сигурността и отбраната“ с председателя на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в Република България (ДПРБ) проф. Сава Джонев, най- влиятелната структура обединяваща  повече от 800 психолози.

Той запозна студентите с дейността на дружеството и перспективите за тяхната професионална реализация след успешно дипломиране, възможността за получаване на европейски сертификат EuroPsy, даващ право за упражняване на професията в 26 европейски държави, който дружеството има право да издава, чрез една от структурите си Българската Национална присъждаща комисия (Bulgarian National awarding comity – NAC).

Проф. Джонев изрази благодарността си към студентите от магистърска специалност „Психология в сигурността и отбраната“ за активното им включване в живота на психолозите в страната. Той отбеляза, че студентите от магистърската специалност „Психология в сигурността и отбраната“ са най-многобройната и активна част от асоциираните студенти – членове на Дружеството. Той изрази убедеността си, че тяхната дейност спомага за повишаване на компетентността им и ги подготвя за бъдещото им професионално развитие като психолози . През 2022 г. студентите от втори курс Гергана Иванова, Антоанета Димитрова и Вихра Димитрова оказаха неоценима помощ по дигитализиране на архива на Българското списание по психология, спомогнаха той да бъде качен на страницата на Дружеството, така че да бъде достъпен за всички интересуващи се. На 11 март 2023 г. се състоя Годишното отчетно-изборно събрание на Дружеството, в организацията и провеждането на което активно участваха докторантът Симеон Маджаров и студентите Николай Казаков, Елица Янева и Радостина Пенчева.

Председателят на ДПРБ отбеляза , че тази активност би била невъзможна без професионализма и посветеността на преподавателите  от катедра „Психология и лидерство“ и нейния началник полк. доц. д-р Димитър Димитров в образователния процес на студентите психолози. В речта си проф. Джонев, посочи, че дейността на академичния състав, студентите и докторантите психолози издига авторитета на ВА „Г. С. Раковски“ като образователна институция, не само в полето на психологията, но и като средище на съвременното европейско образование.

Той изрази очакванията на Управителния съвет на ДПРБ, че това сътрудничество между преподавателите и студентите психолози от Военна академия и Дружеството на психолозите в Република България ще продължи да се развива и в бъдеще, а в най-краткосрочна перспектива и при организацията и провеждането на X юбилеен международен конгрес по психология, който ще се състои на 3-5 ноември 2023 г. в град София.

Срещата завърши с връчване на награди от името на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в Република България (ДПРБ), комплект издания от 2021 и 2022 година на Българското списание по психология орган на ДПРБ,  на изявилите се докторанти и студенти в живота на дружеството докторанта Симеон Маджаров и студентите Николай Казаков, Елица Янева и Радостина Пенчева