За студентите от първи курс

Уважаеми студенти от първи курс – редовна форма на обучение,

Г-н Гегов, натоварен с оповестяването на заявилите до 24-и септември и класирани за ползване на общежитие*, вчера и днес Ви донесе блага вест – одобрени сте!

На записаните до 30 септември, подали заявление и класирани, новината ще бъде съобщена на 1 октомври, също по телефона.

Настаняването** ще бъде на 4 октомври, след официалното откриване на учебната година

При необходимост, Военна академия „Г. С. Раковски“ ще осигури превозването на студентите си до общежитието в Студентски град.

За да бъдете настанени, МГУ изисква да носите и представите следните документи:

  • Копие от медицинското удостоверение, което сте представили при записването – получава се безплатно от стая 24;
  • Копие от удостоверението от областния център за психично здраве, което също сте представили при записването – получава се безплатно от стая 24;
  • Уверение, че сте студент във Военна академия „Г. С. Раковски“ – получава се от стая 24 за бакалаврите и от стая 29 за магистрите (в отдел „Учебна дейност“) до 12:00 ч на 1 октомври. Такса: 20 лв.
  • Разменно писмо – получава се от същите места и със същия срок. Такса: 30 лв.
  • Два броя снимки – за изготвяне на досие и на личен пропуск за общежитието.

На телефон 02/92 26578 – г-н Николай Гегов, за допълнителна информация.


* На снимката е нашето, вече построено общежитие, което очакваме да бъде прието за експлоатация след Нова година.

** Регистрирате се в блок 1 на МГУ (Студентски град), а там ще Ви насочат къде да се настаните. Уточняваме дали може да го направите по-рано – в петък, 1 октомври, но само между 9:00 и 15:30 часа.