В Академията завърши Стратегически курс

Поредния випуск специализанти успешно завършиха своето обучение в Стратегически курс, редовна форма. Курсът бе проведен по нова учебна програма със срок на обучение 8 седмици.

По време на обучението офицерите се запознаха с комплекса от условия и фактори, формиращи съвременната стратегическа среда за сигурност и основните вътрешни и международни характеристики на националната сигурност и отбраната на страната.

Това им даде възможност да повишат своите знания в областите, касаещи процесите по организацията, планирането и развитието на въоръжените сили, както и тяхното управление и използване в съвременните условия на развитие на средата за сигурност.