Британският подход в стратегическите комуникации в контекста на националната сигурност бе представен на международната конференция, организирана от Военна академия „Г. С. Раковски“

Тази сутрин представители на Британската служба за комуникации говориха за британския подход в стратегическите комуникации в контекста на националната сигурност по време на международна конференция, организирана от Военна академия „Г. С. Раковски“. Конференцията събра български и международни експерти в сферата на сигурността и отбраната, които обсъдиха теми, свързани с дългосрочни предизвикателства пред сигурността и изграждане на способности на Въоръжените сили. Участието на Великобритания в събитието е част от тясното ни сътрудничество с България в областта на стратегическите комуникации.