Извършване на строително-монтажни и демонтажни работи за подмяна на 2 (два) броя абонатни станции в помещения на сградите на Щаба и Киносалона на ВА „Г. С. Раковски“ и присъединяването им към захранващия паропровод и вътрешната топлопреносна мрежа на двете сгради

НаименованиеОписание
Номер11
Дата на публикуване19.06.2017
НаименованиеИзвършване на строително-монтажни и демонтажни работи за подмяна на 2 (два) броя абонатни станции в помещения на сградите на Щаба и Киносалона на ВА „Г. С. Раковски“ и присъединяването им към захранващия паропровод и вътрешната топлопреносна мрежа на двете сгради
Вид на процедуратапо реда на чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти05.07.2017 17:00
Лице за контактДавид Василев – тел. +359 29226682
ДокументацияОбява
Документация
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5 А
Образец 5 Б
Образец 6
Образец 7
Образец 8
Образец 9
Образец 10
Договор-проект
Изтеглете документацията