Строително-монтажни и ремонтни работи на помещения на хранителния блок в сградата на учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски” обект – ВР 1004/стол

НаименованиеОписание
Номер00063-2018-0007
Дата на публикуване13.06.2018 г.
НаименованиеСтроително-монтажни и ремонтни работи на помещения на хранителния блок в сградата на учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски” обект – ВР 1004/стол
Вид на процедуратачл. 18, ал.1, т.8, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти25.06.2018 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите27.06.2018 г., 09.00 часа
МястоБрифинг зала на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контактДавид Василев – тел. +359 29226682
ДокументацияРешение
Покана
Образец 1
Образец № 2, espd-request.zip и 2b.Указания ЕЕДОП
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6
Образец 7
Образец 8
Образец 9
Договор-проект
Протокол № 1, публикуван на 27.06.2018 г.
Протокол № 1-1, публикуван на 9.07.2018 г.
Протокол № 1-2, публикуван на 9.07.2018 г.
Протокол № 2, публикуван на 9.07.2018 г.
Протокол № 2-1, публикуван на 9.07.2018 г.
Протокол № 3, публикуван на 9.07.2018 г.
Доклад, публикуван на 9.07.2018 г.
Решение, публикувано на 9.07.2018 г.
Договор
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 02.08.2018 г.
Допълнително споразумение към договор № 28/01.08.2018 r.
Обявление за приключен договор, публикувано на 31.10.2018 г.
Изтеглете документацията