Строително-монтажни и ремонтни работи на помещения на хранителния блок в сградата на учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски” обект – ВР 1004/стол

НаименованиеОписание
Номер00063-2018-0002
Дата на публикуване02.03.2018 г.
НаименованиеСтроително-монтажни и ремонтни работи на помещения на хранителния блок в сградата на учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски” обект – ВР 1004/стол
Вид на процедуратапо реда на чл. 20, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти10.04.2018 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите12.04.2018 г., 11.00 часа
МястоБрифинг залата на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контактДавид Василев – тел. +359 29226682
ДокументацияРешение
Обявление
Документация
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6
Образец 7
Образец 8
Образец 9
Договор-проект
Разяснения – публикувано на 23.03.2018 г.
Съобщение – публикувано на 28.03.2018 г.
Приложение към съобщение – публикувано на 28.03.2018 г.
Протокол №1
Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 08.05.2018 г.
Протокол №2
Протокол №3
Доклад
Решение
Обявление за възложена поръчка
Изтеглете документацията