Снимки от старите албуми, свидетелстващи за всекидневието в нашата Военна академия