Изпити по STANAG 6001 и тестове ALCPT

График за провеждане на изпитите STANAG 6001 – Пролетна сесия 2022 г. Изтегляне на файла в PDF Важно: Изпитите по STANAG-6001 в ограничения на COVID-19 се провеждат съгасно следните условия. Регистрация за участие в изпит STANAG сесия „Пролет 2022“ Проверка на резултати от изпити и тестове