Изпити по STANAG – 6001 в условия на COVID-19

Уважаеми колеги,

Изпитите по STANAG-6001 ще се проведат в условията на ограничения на COVID-19.

В изпълнение на т. I, т. 2 и т. 31 от заповед РД-01-856/19.10.2021 год. на Министъра на здравеопазването и т. 1.1 от заповед СИ29-РД02-648/20.10.2021 год. на Началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ изпитите за степента на владеене на чужд език „STANAG-6001“ през изпитната сесия „Есен-2021“, ще бъдат провеждани след представяне на валидни документи за ваксинация или за преболедуване (зелена карта) или отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта изследване по метода на полимеразно верижна реакция или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването и в съответствие с цитираните заповеди.

Моля, носете документите разпечатани на хартия.