Публична защита на майор инж. Стамен Илиев Антонов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Автоматизация управлението на експлоатацията на въоръжението в Българската армия – подходи и решения“ по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (на войските и оръжията)“, разработен от майор инженер Стамен Илиев Антонов.
Председател на научното жури: Полковник доцент доктор Иван Стефанов Христозов.
Дата: 18.12.2018 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г.С.Раковски”.
Начало: 10.00 часа.

Автореферат на майор инженер Стамен Илиев Антонов.

Рецензии:
Професор доктор Красимир Гочев Калев
Доцент доктор Бранимир Кирилов Жеков

Становища:
Доцент доктор Милена Хариева Ламбева
Доцент доктор Мая Георгиева Божилова
Полковник доцент доктор Иван Стефанов Христозов

16.11.2018 г.
гр. София