Първо занятие „на терен“ днес (след 6-ти март) за слушателите от магистърска програма „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“

Първо занятие „на терен“ днес (след 6-ти март) за слушателите от магистърска програма „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“, водено от доцент д-р С. Воденичарски.