Обучаемите от магистърска програма „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ (СРОВС), водени от началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов посетиха Народното събрание

На проведената среща с Комисията по отбрана народните представители бяха запознати с основните аспекти на обучението в специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ във Военна академия „Г. С. Раковски“.
Членовете на Комисията по отбрана и представителите на Академията обсъдиха актуални въпроси в сферата, както и въпроси, отнасящи се до развитието на Въоръжените сили.

Вижте събитието и на сайта на Информационния център на Министерство на отбраната.