Военна академия „Г. С. Раковски“ развива и надгражда своите международни контакти

Среща между началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов и Мадлин Аш, ръководител на отдел „Стратегически комуникации“* към офиса на министър-председателя на Великобритания се проведе днес.
На нея присъства и Джеймс Бел, ръководител на „Международни проекти по стратегически комуникации“ в отдел „Стратегически комуникации“ към офиса на министър-председателя на Великобритания. Целта на посещението бе обсъждане на възможности за сътрудничество в сферата на Стратегическите комуникации.

*Стратегическите комуникации в НАТО се дефинират като: „Координирано и уместно използване на комуникационните дейности и способности на НАТО – публична дипломация, връзки с обществеността, военни връзки с обществеността, информационни операции и психологически операции, в подкрепа на политиките, операциите, дейностите, както и за постигане на целите на Алианса“.