Във Военната академия се проведе среща между студентите и  представители на Централното военнно окръжие

В аула „Раковски“ на Военната Алма матер се проведе среща на представители на Централното военно окръжие (ЦВО) водени от началника си полк. Павлин Велков със студенти от специалност „Национална сигурност и отбрана“.

Проявата бе по инициатива на „Съвета на слушателите, студентите и докторантите“ във Военната академия, чийто председател е Денислав Иванов.

Началникът на Академията генерал-майор Тодор Дочев приветства участниците и им пожела пълзотворна среща. „Имаме висока реализация на пазара на труда в сектор „Сигурност“ – посочи генерал-майор Тодор Дочев. „Наши студенти  от  II и III курс от бакалавърските и магистърските програми са привлечени да реализират стажове на „Летищен комплекс София“. Така те съчетават ученето и практиката. В условията в които живеем, сигурността става все по-скъп и все по-ценен продукт за обществото и за личносттта. Трябва да се полагат големи усилия, за се осигури сигурност и надеждност“.

Генерал-майор Дочев изрази готовност за среща със студентите по различни въпроси, които ги вълнуват.

Предоставена бе подробна информация за възможността, която дава Законът за резерва на въоръжените сили на Република България на български граждани – студенти от висшите военни училища, както и на студенти от други висши училища, и на граждани с придобито висше образование, за попълване на доброволния резерв. Самото обучение се организира и провежда във висшите военни училища. Почти всички, които са завършили шестмесечния период на обучение са получили предложение за кадрова военна служба, стана ясно от думите на полковник Велков. Интерес предизвика разпоредбата в закона, съгласно която българските граждани, преминали срочна служба в доброволния резер, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, в т. ч. в органите и структурите в системата за защита на националната сигурност, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. На въпроса за студентските стажове във военните окръжия бе даден положителен отговор. Стана ясно, че този вид сътрудничество между ЦВО и Военната академия се прилага от години.

За повече информация, моля посетете “Otbrana.com