Среща на студенти от Военна академия с представители на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“

По покана на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев и председателя на Съвета на слушателите, студентите и докторантите във Военна академия, на 17.10.2023г. в аула „Раковски“ се проведе среща с представители на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ от Министерството на отбраната.

На срещата присъстваха заместник-директорът на дирекцията полк. Кайков, началникът на отдел „Образование и квалификаиця“ полк. Илиев и началникът на отдел „Човешки ресурси на администрацията“ г-жа Лозанова.

За първи път студентите имаха възможност да говорят директно с представители на Министерството на отбраната и да получат информация относно процедурата за придобиване на офицерско звание от студенти, завършили образователно-квалификационна степен ОКС „бакалавър“  или „магистър“ във Военната академия.

Обсъдени бяха възможностите за заемане на длъжности за цивилни служители в структурите на МО и БА, както и възможностите за стаж в структури на Министерството на отбраната и военни формирования.

Полковник Кайков разказа за намеренията на политическото ръководство за запълване на некомплекта във Въоръжените сили и желанието за адаптация спрямо текущата обстановка и среда на сигурност.

Полковник Илиев разясни на студентите за възможностите им за стаж в МО и за съкратен курс за офицери, регламентиран в ПМС 205 от 2012г., процедурите за кандидатстване за придобиване на квалификация „Офицер от резерва“ на студенти  ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“, не само за обучаеми, но и за вече завършили студенти.

Г-жа Лозанова обясни на студентите какви са процедурите и изискванията при кандидатстване за цивилни служители в Министерството на отбраната.

Като заключение може да се каже, че срещата беше много полезна както за студентите, така и за представителите на Министерството на отбраната. Първите получиха информация от първа ръка за възможностите за професионално реализиране, а вторите за първи път бяха в една зала със студентите, обучаващи се във Военна академия „Г. С. Раковски“ и получиха ценна обратна връзка.

По предложение на представителите от МО разговорите за възможността на студенти да стажуват в МО и ВС продължават.