Среща-разговор на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов със студентите

Среща-разговор на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов със студентите, учещи в нашите бакалавърски и магистърски специалности, се проведе в зала „Тържествена“ днес.