Среща на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев със слушатели

Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев проведе среща със слушателите, обучаващи се в магистърска специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, редовна форма на обучение, във факултет „Командно-щабен“. По време на срещата бяха поставени на вниманието на генерал-майор Дочев въпроси, свързани с:

  • възможността за по-широко използване на спортната база в района на Академията, стопанисвана от фирма „Спортна академия“ ООД;
  • разпределението на завършилите офицери от Випуск 2022 на Военна академия, след извършената от 01.09.2021 г. структурна реформа на Българската армия.

* Снимката е илюстративна