Среща на командира на Сухопътните войски със слушателите от випуск „Васил Левски“

На 13 юни във Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе среща на командира на Сухопътните войски със слушателите от випуска, които след завършването на Академията ще се реализират в структурите и военните формирования от състава на Сухопътните войски.

За първи път командир на вид въоръжена сила провежда среща от такъв характер във Военната Алма матер.

Генерал-майор Дешков бе посрещнат от началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Дочев.

На срещата  със слушателите от випуска присъстваха полк. проф. д-р Емил Енев – декан на факултет „Командно-щабен“ в Академията и полк. Евгени Събев – началник отдел „Личен състав“ в командването на Сухопътни войски.

Генерал-майор Дешков представи пред слушателите визията за тяхното    кариерно развитие, а всеки един от тях изрази своето виждане за бъдещата си реализация. Полк. Събев записа желанията на випускниците за бъдещото им професионално развитие, като се изрази мнение, че тяхната подготовка ще се приложи в практиката по най-добрия начин.

Ген. Дочев  сподели със слушателите, че тяхната индивидуална подготовка  ще завърши на 31 юли с мотото „Аз знам“. Следващият етап от  практическата им реализация ще завърши след една година. И тогава преценката за качествата, усърдната работа и уменията им ще бъде изразена с твърдението „Аз мога“.