Военна академия беше домакин на ежегодната среща на Висшия консултативен съвет на Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността

Военна академия „Г. С. Раковски“ за втори път беше домакин на годишната среща на Висшия консултативен съвет на Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността. Заседанията, в които участваха представители на 10 държави, се ръководеха от о. з. бригаден генерал Ролф Вагнер – председател на Консултативния съвет на Консорциума. Във форума взеха участие о. з. бригаден генерал Бер Сегуин – директор на Европейския център за изследване на сигурността „Джордж Маршал“ и доктор Рафаел Пърл – изпълнителен директор на Консорциума.

Като домакин генерал-майор Тодор Дочев откри срещата, представи възможностите за обучение и подготовка в Академията и докладва резултатите от дейностите и мероприятията, осъществени в рамките на членството в Консорциума, както и сподели намеренията за бъдещи проекти по линия на многостранното сътрудничество.

По време на дискусиите бяха обсъдени приоритети, региони и дейности от взаимен интерес. По-конкретно, от съществено значение е организирането и участието на страните в програмата DEEP на NATO и др. Друга важна тема от дневния ред включваше дейността на Консорциума в контекста на войната на Русия срещу Украйна.

Българското участие в тази международна организация започва още със създаването й през 1999 г. През 2016 г., в резултат на активна дейност страната ни е приета за член на най-висшия орган – Висшия консултативен съвет, където се представлява от началника на Военна академия.

Провеждането на заседанието в навечерието на 25 години от създаването на Консорциума във Военна академия, е признателност за приноса на страната ни към осъществяване на целите на организацията – чрез интегриране в евроатлантическото пространство да се постига регионална стабилност и сигурност, както и чрез многонационално военно образование, изследване на сигурността и кооперирани инициативи да се изграждат способности на институционално ниво.