Работна среща на началника на Военната академия с ректора на Националната художествена академия

По покана на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев, на 28 април 2023 г. на посещение в Академията бе ректора на Националната художествена академия проф. Георги Янков.

Той се запозна с архитектурно-историческите забележителности на Военната Алма матер, които имат статут на „Ансамблов паметник на културата“ от 1985 г. Като човек на изкуството проф. Янков обърна особено внимание на скулптурните изображения в централната сграда на Академията, храма „Свети Архангели“ и други обекти с архитектурна значимост.

Обсъдена бе възможността, студенти от Националната художествена академия да посетят историческите забележителности.