Проведе се първата организационна транснационална среща на партньорите по проекта по програмата „Еразъм+“ за Стратегически партньорства във висшето образование

На 25-ти ноември т. г. се проведе първата организационна транснационална среща на партньорите по проекта по програмата „Еразъм+“ за Стратегически партньорства във висшето образование с название „HYBRYDISATION OF SPECIALISED ENGLISH LEARNING FOR SECURITY PROFESSIONALS”.

Срещата се проведе чрез видеоконферентна връзка на платформата MS Teams.

Присъстваха представители на трите институции, участници в проекта: Военна академия „Г. С. Раковски“, Шведския университет по отбрана и Военната академия на Португалия

На срещата бяха обсъдени важни въпроси, свързани с успешното осъществяване на целите на проекта

Най-голямо внимание бе отделено на разработването на хибридно учебно съдържание за курса по „Специализиран английски език за експерти в сферата на сигурността“, в който 50% от съдържанието да бъде интерактивно и в електронен формат с оглед включването му като неразделна част от учебния процес както в присъствена, така и в дистанционна форма.

Поставени бяха задачи на участниците: създаване на работен план на дейностите по проекта, генериране на идеи по съдържанието на учебните модули и разработване на предварителни описания на всеки модул, въз основа на които да бъдат разработвани учебните материали по проекта.

Беше решено следващата работна среща да се проведе на 15 декември т.г. чрез платформата MS Teams.