Първа онлайн среща на потенциални партньори в проект по програма „Еразъм+” за Стратегически партньорства във висшето образование

Първата онлайн среща на потенциални партньори в проект по програма „Еразъм+” за Стратегически партньорства във висшето образование се проведе чрез видеоконферентна връзка.

Срещата стана възможна благодарение на участието на Военна академия „Г. С. Раковски“ в срещите по линия на Военния „Еразъм”, на които се обсъждат възможни сътрудничества и коопериране.

Тя бе инициирана от полк. Антонио Мартинес де Баньос от Университетския център по отбрана в Сарагоса (Испания).

В срещата взеха участие представители на Военна академия „Г. С. Раковски“ – доц. Валентина Георгиева и старши преподавател Диана Боримечкова, както и представители на Военновъздушната академия на Испания, Университета на Сарагоса, Академията на Сухопътните войски в Сибиу (Румъния), Военната академия на Португалия и представители на ВВС на САЩ.

Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество по нов проект с езикова насоченост за създаване на многоезична база данни от документи, използвани в сферата на отбраната и въоръжените сили на страните-партньори по проекта, а също и бъдещите ползи от такъв проект.

Участниците в срещата дискутираха процедурите по кандидатстване и одобрение на проектите по програма „Еразъм+“ и изразиха готовност да обединят усилия за изпълнението на бъдещия проект с работно название „Унифициране на типови документи в сферата на отбраната, военното дело и въоръжените сили (UniMil)”.