Работна среща между ръководството на Военна академия „Г. С. Раковски“ и представители на посолството на Република Албания

В работната среща взеха участие генерал-майор д-р Груди Ангелов – началник на Военна академия „Г. С. Раковски“, полковник доц. д-р Димитър Ташков – заместник-началник по учебната и научната част, деканите на факултетите, посланикът на Република Албания Н. Пр. д-р Доника Ходжа, както и представители на посолството на Р Албания – първи секретар г-н Куйтим Чера и втори секретар г-жа Арджилда Рингай.

Министерството на отбраната беше представено от полковник Любомир Петров – от дирекция „Отбранителна политика и планиране“.

Целта на проведената работна среща беше обсъждането на възможните области на сътрудничество между Военна академия „Г. С. Раковски“ и висшите образователни институции на Република Албания.

Генерал-майор д-р Груди Ангелов и посланик Н. Пр. д-р Доника Ходжа се ангажираха да спомогнат за изграждането на двустранно сътрудничество между образователните институции на Република България и Република Албания.

Приоритетни области ще бъдат перспективните изследвания в областта на отбраната и националната сигурност, както и програмата „Еразъм+“ на Европейския съюз за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта.