Обява за среща-разговор на тема: „БАН – минало, настояще, бъдеще“

Дата: 21.02.2023 г.
Място: Военна академия „Г. С. Раковски“
Час: 15.00 ч.
Тема: „БАН – минало, настояще, бъдеще“
Лектор: академик Юлиан Ревалски – председател на БАН

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

През 2022 г. Академията отбеляза своята 110-та годишнина с публични лекции, беседи и срещи-разговори. През годините във Военната академия са гостували български държавни ръководители, видни учени и преподаватели, журналисти и общественици.

Предстоящата среща-разговор има за цел да запознае обучаемите и целия академичен състав на военната Алма матер с историята и структурата на БАН, с провежданите научни изследвания, с обучението на научноизследователския състав, както и дейности от национално и международно значение.