Спортни турнири“STRONGMAN-13” и “WONDER WOMAN-2”

Уважаеми колеги,

Съвета на слушателите, студентите и докторантите във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ има възможността да Ви информира за получената покана от Студентски съвет към Технически университет – Варна за участие на 2 (двама) представители от академията в традиционните спортни турнири“STRONGMAN-13” и “WONDER WOMAN-2”.

Състезанията ще се проведат на 18.05.2023 г., като участниците в тях ще получат грамоти и награди.

Регламента на турнирите включват:

  • Участниците се състезават индивидуално в две категории до 80 кг. и над 80 кг.;
  • Всяка дисциплина носи толкова точки на победителя, колкото е общия брой участници. При 17 участника, победителя взима 17 точки, всеки следващ с една по-малко, а последния 1 точка. Незавършил състезател в дадена дисциплина не взима точки (0 т.), но може да продължи състезанието;
  • Регламента за точкуване, в зависимост от спецификата на дисциплината, е за време, изминато разстояние или комбинирано за време и разстояние;
  • Реда на изпълнение се определя от последователността на записването;
  • Ако участник се откаже преди края на състезанието, влиза в крайното класиране с точките, които е събрал до момента. При равен брой точки, печели състезателят с по-малко лично тегло;
  • Броят на участниците от ТУ – Варна е неограничен, а за останалите ВУЗ до двама(по един в категория или двама в една категория).

Дисциплините включени в турнирите са:

1. Повдигане на чували върху варели – за време.

2. Теглене на гума; 20 метра –  за време.

3. Мятане на медицинска топка 3 кг – за разстояние.

4. Поддържане на тежести – за време.

5. Премятане на гума

Право на участие и документи:

В студентското състезание „WONDER WOMAN” на ТУ – Варна право на участие имат всички редовно и задочно записани студенти и докторанти за учебната 2022 – 2023 г. от посочените по-горе ВУЗ.

При записване участниците представят студентска книжка заверена за учебната 2022 – 2023 г., а преди началото на състезанието – документ за самоличност.

Записването се осъществява чрез електронна форма  до 12.05.2023 г. тук.

За справки, информация – 0888992465 – подп. Николай Радославов